Osnovne značilnosti plinskih vzmeti

Sestava plinske vzmeti
Izračun nazivne sile plinske vzmetiKarakteristika plinske vzmeti

Plinska vzmet je zaprt sistem z notranje definiranim tlakom dušika. Sestavljena je iz batnice, cilindra, tesnilno-vodilnega dela in priključkov (glej Sliko 1).
Tlak znotraj cilindra, pomnožen s presekom batnice, definira nazivno silo plinske vzmeti: F1 = p x A. Primer izračuna nazivne sile glede na položaj in težo bremena je prikazan na Sliki 2.
Najvišji tlak pri iztegnjeni, neobremenjeni plinski vzmeti je 160 barov. Če želimo, da nam plinska vzmet pomaga dvigniti neko breme, jo moramo najprej stisniti. Pri tem se tlak v cilindru poviša, razlika v tlaku pa povzroči, da plinska vzmet breme dvigne in ga zadrži v krajni poziciji. Rezultat spreminjanja tlaka se odraža v karakteristiki plinske vzmeti, ki je prikazana v diagramu sila hod (glej Sliko 3).

Pri neobremenjeni plinski vzmeti je batnica vedno v iztegnjenem položaju.

V cilindru plinske vzmeti je manjša količina olja, ki maže tesnila in zagotavlja povečano dušenje ob koncu raztegovanja.