Tehnična navodila za plinske vzmeti

 1. Plinska vzmet je napolnjena z zelo visokim pritiskom plina, zato je ne smemo nikoli odpirati, izpostavljati visokim temperaturam, mehansko poškodovati ali obremeniti s silami, ki niso predvidene pri normalni uporabi.
 2. Vgradnja: plinsko vzmet vgradimo tako, da je batnica obrnjena navzdol. Takšen položaj omogoča mazanje tesnil in dušenje ob koncu hoda. Če je potreben drugačen vgradni položaj, navedite to ob naročilu.
 3. Skladiščenje: plinska vzmet se lahko skladišči v poljubnem položaju, vendar ne priporočamo skladiščenja daljšega od enega leta, ker se lahko pri prvi uporabi po daljšem mirovanju pojavi « slip stick effect » – zatikanje vzmeti zaradi lepljenja tesnila ob cilinder. Paziti je treba, da se plinska vzmet pri skladiščenju mehansko ne poškoduje.
 4. Plinska vzmet ima svojo življenjsko dobo. Po določenem številu hodov spusti in ne deluje več, zato njene uporabe ne smemo predvideti kot varnostni element. Pri delovanju lahko na batnici ostane manjša količina olja, ki ne sme priti v stik s hrano, vodo ali podobnimi stvarmi.
 5. Pri uporabi, kjer so prisotne vibracije, morajo biti priključki močneje privijačeni ali zalepljeni, da se ne odvijejo. Visoka frekvenca delovanja povzroča segrevanje plinske vzmeti in poškodbo tesnil.
 6. Plinska vzmet naj bo vgrajena tako, da ne pride do kolizije pri stiskanju. Priključki morajo biti namaščeni, da ne bi prihajalo do prevelikih stranskih sil in s tem do zvijanja batnice. Izogibati se je treba neaksialnim silam.
 7. Mehanske poškodbe, ostanki barv ali nečistoče lahko poškodujejo tesnilni del plinske vzmeti. Cilinder se ne sme poškodovati ali deformirati. V vseh navedenih primerih se garancija ne prizna. Za področja uporabe, kjer lahko pride do omenjenih poškodb, se lahko izdelajo plinske vzmeti z zaščitno cevjo.
 8. Plinska vzmet ne sme biti obremenjena z nateznimi silami, ki so za več kot 30% višje od nazivne sile. Kjer je to mogoče, naj bosta končna položaja bremena pri odpiranju in zapiranju 5 mm pred minimalno in maksimalno dolžino plinske vzmeti.
 9. Temperaturno območje uporabe plinske vzmeti je med -30 in +80oC. če se plinska vzmet uporablja izven dovoljenega temperaturnega območja, navedite to ob naročilu. Spreminjanje temperature vpliva na silo plinske vzmeti, in sicer za 3,5% za vsakih 10°C.
 10. Batnica pri nastavljivi plinski vzmeti je izdelana iz cevi, v kateri drsi sprožilec. Nečistoče in vlaga lahko povzročijo korozijo znotraj cevi, kar lahko blokira sprožilec in onemogoči aktiviranje plinske vzmeti. Nastavljiva plinska vzmet naj bo vgrajena tako, da je batnica obrnjena navzdol. Pri aktiviranju vzmeti se lahko sprožilec poda največ do začetka batnice.
 11. Iz naročila mora biti razvidno, ali se bo plinska vzmet uporabljala pod »normalnimi« pogoji (nazivna sila pri 20°C, naravno okolje zrak) ali v posebnih razmerah. Če ob naročilu nismo seznanjeni z vsemi posebnostmi delovnega okolja plinske vzmeti, izdelamo standardno varianto in ne jamčimo za pravilno delovanje v okviru garancijskega roka.
 12. Ko plinska vzmet ni več uporabna, je ne smemo kar tako odvreči med ostale odpadke. Na cilindru je treba izvrtati luknjo  2mm, ki je približno 20mm oddaljena od konca cilindra, gledano s strani, kjer ni batnice. Ker lahko preostali plin v cilindru z visoko hitrostjo ekspandira, je še posebej treba paziti, da trdi delci od vrtanja ne poškodujejo oči. Preostalo olje je treba izliti med odpadna olja, nato pa lahko plinsko vzmet odvržemo med ostale kovinske odpadke.

Tolerance, karakteristike

 • Toleranca dolžine: +/- 2 mm
 • Toleranca nazivne sile: +/- 10N oziroma +/- 5%
 • Maksimalna hitrost raztegovanja: cca. 0,30 m/s.
 • Življenjska doba: 30.000 hodov